Làm mờ nền trong Google Meet

Tháng 10 06, 2020


Tóm tắt:

Để hạn chế sự phân tâm trong thời gian diễn ra cuộc họp, giờ đây người dùng có thể làm mờ nền video trong Google Meet. Khi được bật, Meet sẽ tách người dùng khỏi nền một cách thông minh, làm mờ xung quanh trong khi vẫn giữ hình ảnh người dùng ở vị trí trung tâm.

Gần đây, Google cũng đã ra mắt khả năng lọc tiếng ồn trong Google Meet. Kết hợp với nhau, các tính năng này làm giảm sự phân tâm về âm thanh và hình ảnh, đồng thời giúp đảm bảo các cuộc họp hiệu quả hơn.

Làm mờ nền hoạt động trực tiếp trong trình duyệt và không yêu cầu tiện ích mở rộng hoặc bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Khi khởi chạy, tính năng này sẽ hoạt động trên trình duyệt Chrome trên các thiết bị máy tính Windows và Mac. Google sẽ sớm có hỗ trợ cho các ứng dụng Chrome OS và Meet dành cho thiết bị di động,vui lòng theo dõi Trang tin G Suite để được cập nhật.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này được TẮT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm mờ nền trên Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/9/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech