Làm việc ngoại tuyến với Gmail mới

Tháng 5 22, 2018


Google có thể đảm bảo người dùng trong trường hợp cần làm việc khi đang di chuyển, nhưng Google không thể đảm bảo người dùng sẽ có Wi-Fi. May mắn thay, khả năng ngoại tuyến trong Gmail mới giúp người dùng có thể làm việc mà không bị gián đoạn — ngay cả khi không có kết nối internet. Bắt đầu từ bây giờ, những người sử dụng Gmail mới trong trình duyệt Chrome (v61 trở lên) có thể tìm kiếm, viết, xóa và lưu trữ thư tối đa trong 90 ngày ngay cả khi đang ngoại tuyến.

Bật Gmail ngoại tuyến cho miền

Để bắt đầu, hãy bật Gmail ngoại tuyến cho miền trong Admin console (tính năng này mặc định là tắt).

Nếu quản trị viên muốn nội dung ngoại tuyến của người dùng bị xóa khi đăng xuất khỏi tài khoản Google, hãy chọn Buộc xóa dữ liệu ngoại tuyến khi đăng xuất khỏi tài khoản Google. Điều này sẽ ngăn người dùng giữ nội dung trên thiết bị cục bộ khi đăng xuất.

Bật Gmail ngoại tuyến cho tài khoản

Sau khi bật Gmail ngoại tuyến cho miền, những cá nhân đang sử dụng Gmail mới có thể bật thẻ Ngoại tuyến trong Cài đặt (tính năng này mặc định là tắt).

Người dùng cũng có thể chọn lưu giữ dữ liệu ngoại tuyến trên máy tính hoặc xóa dữ liệu đó khi họ đăng xuất.

Gỡ cài đặt ứng dụng Gmail ngoại tuyến trên Chrome

Trước đây, Google đã thông báo đang chuyển các ứng dụng Chrome, như Gmail ngoại tuyến, sang web. Ứng dụng Gmail ngoại tuyến trên Chrome sẽ ngừng hoạt động trong tương lai, vì vậy Google khuyên người dùng nên gỡ cài đặt ứng dụng và bắt đầu sử dụng tính năng ngoại tuyến được tích hợp ngay trong Gmail sớm nhất có thể.

Bật Gmail mới

Tính năng ngoại tuyến mới này chỉ khả dụng cho các khách hàng tham gia vào Chương trình sử dụng sớm Gmail mới (EAP).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite đã bật Gmail mới.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech