Lên lịch các sự kiện Google Calendar từ Google Chat

Tháng 11 17, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể lên lịch các cuộc họp trong Calendar trực tiếp từ các cuộc trò chuyện trong Google Chat. Người dùng sẽ thấy một biểu tượng mới trong thanh soạn Google Chat.

Nhấp vào biểu tượng sẽ bắt đầu sự kiện lịch nháp với những người tham dự từ cuộc trò chuyện. Sau đó, người dùng có thể tùy chỉnh lời mời (bao gồm cả những người tham dự) trước khi gửi cho khách.

Trên thiết bị di động, sự kiện nháp sẽ mở trong ứng dụng Calendar.

Trên web, sự kiện nháp sẽ mở trong bảng điều khiển bên phải.

Tính năng này hiện đang được triển khai cho Chat trong ứng dụng Gmail dành cho Android đồng thời trong ứng dụng Chat trên Android và sẽ bắt đầu triển khai cho Chat trong Gmail trên web và ứng dụng Chat trên iOS trong những tuần tới.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho tất cả các miền đã bật Calendar.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech