Lịch Interop hiện sử dụng bộ IP được cài đặt ở cấp độ hạn chế

Tháng 6 20, 2018


Google đã tạo Lịch Interop để bật tra cứu việc khả dụng của người dùng giữa Google Calendar và Microsoft Exchange. Mùa hè năm ngoái, Google đã giới thiệu một loạt các cải tiến cho sản phẩm, chẳng hạn như đơn giàn hóa việc cài đặt và khắc phục sự cố, cập nhật thời gian thực và hỗ trợ cho cả web và thiết bị di động. Để giúp người dùng cải thiện tính bảo mật của các cài đặt cùng hiện hữu, Lịch Interop giờ đây sẽ sử dụng một bộ các IP được cài đặt ở cấp độ hạn chế trong việc tương tác với các máy chủ Exchange.

Bằng cách hạn chế Lịch Interop cho bộ IP được cài đặt này, khách hàng G Suite hiện có thể chặn tất cả lưu lượng truy cập đến (ví dụ: thiết lập tường lửa) cho máy chủ Exchange của họ, ngoại trừ các yêu cầu bắt nguồn từ Lịch Interop.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai dần (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech