Lọc tiếng ồn gây phiền nhiễu trong Google Meet trên thiết bị di động

Tháng 10 20, 2020


Tóm tắt:

Google Meet hiện có thể lọc tiếng ồn xung quanh một cách thông minh trên Android và iOS. Điều này có nghĩa là Meet sẽ tự động loại bỏ sự phân tâm khỏi đầu vào âm thanh trên thiết bị di động trong khi vẫn truyền đạt giọng nói.

Tính năng này đã khả dụng trên web.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này được TẮT theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách lọc tạp âm từ cuộc họp video trên Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ 28/9/2020

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech