Lời nhắc: API tài nguyên Calendar sẽ bị tắt vào 15/11/2017

Tháng 2 28, 2018


Vào tháng 12/2015, Google Đã thông báo sẽ thay thế API tài nguyên Calendar GDATA bằng API tài nguyên Calendar mới như một phần của Directory API thuộc Admin SDK. Với kế hoạch ngưng hỗ trợ từ tháng 1/2017, giờ đây Google chính thức tắt API tài nguyên Calendar GDATA vào ngày 15/11/2017.

Nếu đang dùng ứng dụng sử dụng API tài nguyên Calendar GDATA cũ, hay đang sử dụng API này một cách trực tiếp, người dùng nên cân nhắc chuyển phiên bản cũ của ứng dụng (sau khi tham vấn từ nhà phát triển ứng dụng) hoặc cập nhật API tài nguyên Calendar mới.


Nguồn: LVtech