[Lời nhắc] Khách hàng sẽ không thể dùng tính năng tạo trang web trên Google Sites cũ kể từ ngày 15/5/2021

Tháng 4 23, 2021


Sau ngày 15 tháng 5 năm 2021, bạn sẽ không thể tạo trang web bằng Google Sites cũ.

Quản trị viên Google Workspace lưu ý!

Như đã thông báo trước đây vào tháng 8/2020, Google Sites mới đã trở thành công cụ mặc định để tạo trang web. Hãy bật tính năng tạo trang web bằng Google Sites mới cho người dùng thuộc tổ chức ngay hôm nay nếu chưa làm vậy.

Kể từ ngày 15/5/2021, người dùng trong miền sẽ không thể tạo trang web mới bằng Google Sites cũ nữa. Quản trị viên nên tắt tính năng tạo trang web trên Sites cũ cho miền trước ngày 15/5/2021 để đảm bảo mọi trang web mới tạo đều sử dụng Google Sites mới.

Nếu muốn người dùng vẫn xem được nội dung trên Sites cũ của tổ chức mà không bị gián đoạn, hãy đảm bảo đã di chuyển mọi trang web (được tạo bằng Google Sites cũ) hiện có chậm nhất là vào ngày 31/12/2021. Xem tiến trình chuyển đổi sau đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Trong năm 2016, Google đã phát hành Google Sites phiên bản cập nhật để giúp người dùng tạo trang web khi không có kỹ năng lập trình, tối ưu hóa trên thiết bị di động và máy tính, cũng như cùng xây dựng một trang web bằng tính năng cộng tác theo thời gian thực. Trong năm 2017, chúng tôi đã thông báo về việc thay thế Sites cũ bằng sản phẩm Google Sites mới. Trong tháng 8 năm 2020, Google đã chia sẻ chi tiết hơn về lịch trình chuyển đổi.

Sau đây là thông tin về lịch trình chuyển đổi còn lại:

 • Kể từ ngày 15/5/2021 — Google sẽ vô hiệu hóa tính năng tạo trang web bằng Sites cũ.

 • Kể từ ngày 1/12/2021 (theo thông báo trước đây là ngày 1/10/2021) — Google sẽ vô hiệu hóa tính năng chỉnh sửa các trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại.

 • Kể từ ngày 1/1/2022 — Nếu cố gắng truy cập vào một trang web được tạo bằng Google Sites cũ mà chưa được chuyển đổi và xuất bản trong Sites mới, thì quản trị viên hoặc người dùng sẽ không xem được nội dung của trang web đó nữa. Mọi trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại sẽ tự động được chuyển đổi như sau:

  • Tải xuống dưới dạng tập tin lưu trữ và lưu vào Google Drive của chủ sở hữu trang web.

  • Thay thế bằng một bản nháp trong Google Sites mới để chủ sở hữu trang web xem xét và xuất bản.
   Lưu ý: dự đoán sẽ mất khoảng 1 đến 3 tháng để hoàn tất quá trình chuyển đổi tất cả các trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại. Quản trị viên sẽ nhận được thông báo sau khi Google hoàn tất quá trình chuyển đổi này cho miền. Trong thời gian chuyển đổi, quản trị viên và người dùng sẽ vẫn có thể sử dụng các trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại.

Xem tính năng mới trong Google Sites.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Hãy làm theo hướng dẫn vô hiệu hóa tính năng tạo trang web bằng Google Sites cũ để tắt tùy chọn tạo trang web trên Sites cũ trước ngày 15/5/2021. Thay đổi này sẽ đảm bảo mọi trang web mới tạo đều dùng sản phẩm Google Sites mới.

Sử dụng Trình quản lý Google Sites cũ để giúp người dùng chuyển đổi. Bảng điều khiển này sẽ giúp quản trị viên làm được những việc sau:

 • Xem tất cả các trang web được tạo bằng Google Sites cũ trong miền.

 • Chuyển đổi, lưu trữ hoặc xóa trang web.

 • Xuất bản báo cáo tóm tắt về các trang web được tạo bằng Google Sites cũ sang Google Trang tính để quản lý dự án.

Nếu quản trị viên không thực hiện hành động nào, thì các thay đổi nêu trong lịch trình chuyển đổi ở trên (trong phần Quản trị viên cần biết điều gì?) sẽ tự động áp dụng cho miền. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình này, hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp của Google Sites.

Làm cách nào để yêu cầu trợ giúp?

Nếu quản trị viên có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Workspace LVtech.

Trân trọng!

 

LVtech