Lưu ý đối với người dùng iOS chưa bật Hangouts Meet

Tháng 3 23, 2018


Hangouts Meet cho phép người dùng G Suite kết nối thông qua bất kỳ thiết bị nào vào bất kỳ lúc nào. Người dùng thiết bị iOS không bật Hangouts Meet vẫn có thể tham gia các cuộc họp được mời nhưng không thể tạo cuộc họp. Để đảm bảo rằng những người dùng này biết rõ tại sao thiếu chức năng này, Google bắt đầu hiển thị thông báo sau ngay lần đầu tiên người dùng mở ứng dụng Meet trên thiết bị iOS:

"Tài khoản của bạn chỉ cho phép bạn sử dụng Meet để tham gia các cuộc họp của những người khác. Để tạo các cuộc họp của riêng bạn, hãy sử dụng tài khoản G Suite đã được bật cho Meet. "

Thông báo này đã được hiển thị cho người dùng trên web. Thông báo này cũng sẽ nhắm đến tài khoản người dùng không thuộc G Suite, nhưng quản trị viên có thể nhận được yêu cầu từ người dùng không được phép dùng Meet ở cấp độ tên miền hoặc cấp độ đơn vị tổ chức.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau  2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech