Mẹo tìm email trong Gmail nhanh chóng

Tháng 6 14, 2021


Tìm email với một chủ đề cụ thể hoặc từ một người gửi cụ thể.

Có nhiều cách để tìm kiếm email trong tài khoản Gmail. Hầu hết người dùng thường sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu trang. Vấn đề xảy ra khi sử dụng phương pháp đó là kết quả cũng sẽ bao gồm các cuộc hội thoại từ Trò chuyện (trừ khi được chỉ định).

Một cách nhanh chóng để tìm tất cả các email có cùng chủ đề, trừ khi người dùng đã kích hoạt Chế độ xem cuộc trò chuyện, là nhấp chuột phải vào email và sau đó chọn 'Tìm email với chủ đề này'. Giờ đây, Gmail sẽ hiển thị cho người dùng cả email đã nhận và đã gửi với cùng một chủ đề.

Sử dụng một cách tiếp cận tương tự, người dùng cũng có thể tìm thấy email từ cùng một người gửi. Để làm như vậy, nhấp chuột phải vào email và sau đó chọn 'Tìm email từ ...' Phương pháp này sẽ chỉ hiển thị các email nhận được từ một liên hệ cụ thể.

Nguồn: LVtech