Meet trong Gmail hiện đang triển khai trên Android

Tháng 8 05, 2020


Tóm tắt:

Tháng trước, Googlei đã thông báo rằng Meet in Gmail sẽ ra mắt trên Android và iOS. Tính năng này đã bắt đầu khả dụng cho iOS vào tuần trước và bắt đầu tung ra Android từ hôm nay. Điều này có nghĩa là người dùng có thể tham gia các cuộc họp video an toàn trực tiếp từ thẻ Meet dành riêng trong ứng dụng Gmail trên Android.

Vui lòng xem thông báo để biết thêm thông tin về tính năng này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Meet trong Gmail trên thiết bị di động sẽ được BẬT theo mặc định khi người dùng cập nhật ứng dụng Gmail. Người dùng có thể ẩn thẻ Meet bên trong ứng dụng Gmail trong cài đặt Gmail bằng cách bỏ chọn “Hiển thị thẻ Meet để gọi video”.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh, bản phát hành theo định kỳ và người dùng tài khoản Google cá nhân: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.
  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite có bật Meet.
  • Người dùng có tài khoản G Suite Education được bật để tạo Cuộc họp video sẽ có thẻ Meet được bật trong Gmail. Các tài khoản giáo dục không thể tạo Cuộc họp video sẽ không thấy thẻ Meet trong Gmail và thay vào đó nên sử dụng ứng dụng Meet trên thiết bị di động trên Android hoặc iOS.

Nguồn: LVtech