Meet trong Gmail trên thiết bị di động hiện đang triển khai trên iOS

Tháng 7 23, 2020


Tóm tắt:

Tháng trước Google đã thông báo rằng Meet trong Gmail sẽ ra mắt trên Android và iOS. Hôm nay, Google bắt đầu triển khai tính năng này đối với iOS, nghĩa là người dùng có thể tham gia các cuộc họp video an toàn trực tiếp từ thẻ Meet riêng trong ứng dụng Gmail dành cho thiết bị di động trên iOS. Tính năng này sẽ sớm xuất hiện trên Android, vui lòng xem thêm thông tin cập nhật trên trang G Suite.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Meet trong Gmail trên thiết bị di động sẽ được BẬT theo mặc định khi người dùng cập nhật ứng dụng Gmail. Người dùng có thể ẩn thẻ Meet bên trong ứng dụng Gmail trong cài đặt Gmail bằng cách bỏ chọn “Hiển thị thẻ Meet để gọi video”.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh, bản phát hành theo định kỳ và người dùng tài khoản Google cá nhân: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.
  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite có bật Meet.
  • Người dùng có tài khoản G Suite Education được bật để tạo Cuộc họp video sẽ có thẻ Meet được bật trong Gmail. Các tài khoản giáo dục không thể tạo Cuộc họp video sẽ không thấy thẻ Meet trong Gmail và thay vào đó nên sử dụng ứng dụng Meet trên thiết bị di động trên Android hoặc iOS.

Nguồn: LVtech