Mở rộng các tính năng nâng cao của Google Meet đối với tất cả khách hàng cho đến 30/09/2020

Tháng 4 13, 2020


Tính năng mới:

Tháng trước, Google đã cung cấp các tính năng hội nghị video nâng cao của Google Meet miễn phí đối với tất cả các khách hàng G Suite Basic, Business, Education và Nonprofit. Google đang mở rộng tính năng này cho đến ngày 30/09/2020 để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức và nhà giáo dục tiếp tục công việc trong cuộc khủng hoảng này. Xem bài viết trước để biết thêm chi tiết về các tính năng này.

Ngoài ra, Google đã loại bỏ “Hangouts” khỏi tên Google Meet. Người dùng sẽ bắt đầu thấy sự thay đổi này được phản ánh trong sản phẩm và trên các tài nguyên trong vài tuần tới.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Hy vọng việc mở rộng này giúp người dùng dễ dàng hoạt động hơn trong suốt cuộc khủng hoảng này. Google nhận ra rằng khi công việc và học tập được thực hiện từ xa ngày càng nhiều, việc duy trì bảo mật và kiểm soát trên toàn tổ chức là điều vô cùng trọng yếu. Xem bài đăng trên blog G Suite để tìm hiểu thêm về cách Google Meet giữ an toàn thông tin cho tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: nếu quản trị viên chưa bật Cuộc gọi video cho tổ chức, hãy thực hiện ngay để có thể sử dụng. Sau đó có thể bật phát trực tiếpghi âm.

  • Người dùng G Suite Basic, Business và Nonprofit: các tính năng nâng cao này bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ tên miền, OU hoặc nhóm.
  • Người dùng G Suite Education: các tính năng nâng cao này bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ tên miền, OU hoặc nhóm. Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm các cân nhắc cụ thể bổ sung liên quan đến giáo dục khi bật Meet và các tính năng này.
  • Người dùng G Suite EnterpriseEnterprise for Education: các tính năng này đã khả dụng và vẫn sẽ tiếp tục tôn trọng các cài đặt hiện tại của quản trị viên.

Người dùng cuối: một khi tính năng này được bật trong Admin console, người dùng cuối có thể phát trực tiếp và ghi lại các cuộc họp. 

Thời gian triển khai:

  • Truy cập miễn phí các tính năng nâng cao hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng của G Suite.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech