Mở rộng giới hạn ủy quyền của Gmail

Tháng 1 14, 2021


Tính năng mới:

Google đang mở rộng số lượng ủy quyền Gmail  từ 25 tài khoản. Ngoài ra, để giúp việc quản lý ủy quyền, ủy quyền đối với Danh sách liên hệ hiện khả dụng thông qua Contacts API.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Google đã nhận được phản hồi rằng việc cho phép hơn 25 người dùng truy cập vào một hộp thư đôi khi có thể giúp quản lý thư. Ví dụ, trong một số trường hợp nhất định, khối lượng và sự đa dạng của các yêu cầu đòi hỏi phải có một nhóm người dùng cá nhân lớn hơn có thể đọc và trả lời. Để giải quyết nhu cầu này, Google đã kích hoạt các giới hạn cao hơn.

Ngoài ra, Google hiện cung cấp quyền truy cập có lập trình để quản lý ủy quyền Danh sách liên hệ, tương tự như cách quản lý ủy quyền Gmail thông qua API. Lưu ý rằng giới hạn ủy quyền cho ủy quyền Danh sách liên hệ không thay đổi.

Thông tin chi tiết:

Trước đây Google đã tư vấn rằng giới hạn ủy quyền là 25 người được áp dụng đối với ủy quyền qua email, hướng dẫn cập nhật như sau:

 • Với cách sử dụng thông thường, tối đa 40 người dùng được định cấu hình có thể đồng thời truy cập vào tài khoản. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng:
  • Tất cả các giới hạn và chính sách khác của Gmail vẫn tiếp tục được áp dụng.
  • Việc sử dụng nhiều bởi bất kỳ người dùng nào cũng sẽ làm giảm giới hạn. Điều này thường xảy ra nhất nếu tự động hóa hoặc tập lệnh (ví dụ: thông qua tiện ích mở rộng Chrome hoặc API) được sử dụng để tương tác với hộp thư thông qua các tác vụ tần suất cao.
 • Lên đến 1.000 tài khoản thể được định cấu hình ủy quyền cho các mục đích thiết lập kiểm soát truy cập.
 • Đối với các hoạt động có khối lượng lớn như bán hàng hoặc nhóm hỗ trợ, người dùng nên tiếp tục sử dụng hệ thống ticket chuyên dụng. Gmail không nhằm thay thế hệ thống ticket cho các hoạt động được mở rộng.
 • Ủy quyền liên hệ vẫn bị giới hạn ở 25 tài khoản cho mỗi người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/1 /2021

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.
 • Không khả dụng đối với người dùng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech