Mở rộng phân cấp trang trong Google Sites mới

Tháng 2 28, 2018


Nắm bắt yêu cầu cao về hệ thống phân trang cao cấp cho trang web từ doanh nghiệp/tổ chức, Google đã cải tiến phân thành năm cấp độ trong Google Sites mới, tăng hai cấp độ so với trước đây. Để lồng một trang trong một trang, người dùng chỉ cần kéo và thả trang vào vị trí mong muốn tại trình đơn Trang (Page) ở phía bên phải màn hình - hoặc sử dụng một trong số các phím tắt mới.

Nesting.gif

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech