Mở tập tin Office đính kèm từ Gmail trong Google Docs, Sheets, Slides chỉ với một cú nhấp chuột

Tháng 12 17, 2020


Tính năng mới:

Google đang tạo điều kiện cho người dùng đối với việc xem, chỉnh sửa và cộng tác trên các tập tin Microsoft Office được gửi và nhận trong Gmail trở nên dễ dàng hơn bằng Google Docs, Sheets, Slides. Với lần ra mắt này, Google sẽ thêm:

  • Mở tập tin Office trong Docs, Sheets, Slides bằng một cú nhấp chuột: khi gửi hoặc nhận email có đính kèm tập tin Office, người dùng sẽ thấy biểu tượng chỉnh sửa để mở tập tin trực tiếp trong Google Docs, Sheets, Slides trong khi vẫn giữ nguyên định dạng tập tin gốc.
  • Dễ dàng trả lời email từ trong tập tin: sau khi tập tin được mở, người dùng sẽ có các tùy chọn mới để trả lời chuỗi email từ trình đơn Tệp trong Google Docs, Sheets, Slides.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện để xem, chỉnh sửa và cộng tác trên các tệp Office được gửi qua email trực tiếp trong Docs, Sheets, Slides. Trước đây, người dùng sẽ phải lưu tệp vào Drive trước khi có thể sử dụng các tính năng chỉnh sửa Office của G Suite. Với lần cải tiến này, họ có thể mở tệp nhanh hơn và trả lời các chuỗi email có tệp Office dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu: 

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách mở tập tin Office trong  Docs, Sheets, Slides từ Gmail.

Khi nhận được tập tin Office trong Gmail, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa để mở nhanh tập tin để xem, chỉnh sửa và cộng tác

Sau khi mở tập tin Office từ Gmail, người dùng sẽ thấy các tùy chọn mới trong trình đơn Tệp của Docs, Sheets, Slides để trả lời với tập tin hoặc mở thư gốc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials và Enterprise Essentials.

Nguồn: LVtech