Mời mọi người tham gia cuộc họp Hangouts đang diễn ra

Tháng 11 13, 2018


Google đang thêm một cách mới để mời mọi người tham gia cuộc họp đang diễn ra trực tiếp ngay trong Hangouts Meet. Giờ đây, khi tham gia cuộc họp Meet, người dùng sẽ thấy tùy chọn “Thêm người” ở đầu danh sách liên hệ.

Mời thêm người trực tiếp từ cuộc gọi

Nhấp vào tùy chọn này sẽ mở một hộp thoại để gửi lời mời qua email, tham gia với tư cách là người tham gia hoặc gọi họ vào cuộc họp qua điện thoại.

Để mời ai đó tham gia cuộc họp, chỉ cần nhập địa chỉ email hoặc tra cứu theo tên từ thư mục công ty. Người được mời sẽ nhận được email cùng với hướng dẫn tham gia cuộc họp.

Nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách mời

Như thường lệ, khi mời ai đó bằng số điện thoại, ngay lập tức sẽ được gọi đến số điện thoại để thêm họ vào cuộc họp. Họ sẽ tham gia với tư cách là người nghe và sẽ không thấy bất kỳ video hoặc chia sẻ màn hình nào.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech