Mười hai ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML

Tháng 6 01, 2018


Với đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp - bao gồm Admin console - sau khi đăng nhập một lần duy nhất. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có nhiều ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.

Dựa vào các lần phát hành trước đây (ngày 27 tháng 2, ngày 12 tháng 3, ngày 29 tháng 3), Google sẽ thêm tích hợp SAML cho 12 ứng dụng bổ sung:

 • Black Duck
 • Brightcove
 • Chartio
 • Duo
 • Hootsuite
 • Jenkins
 • Jostle
 • Mango Apps
 • SumTotal
 • TextMagic
 • Veracode
 • Zinc

Quản trị viên có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ứng dụng được tích hợp sẵn của Google, cũng như hướng dẫn cài đặt trong Trung tâm trợ giúp.

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt "Tuỳ chỉnh Ứng dụng SAML", có nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có hỗ trợ SAML. Ưu điểm của ứng dụng được tích hợp sẵn là cài đặt dễ dàng hơn nhiều. Quản trị viên có thể tìm hiểu thêm về cài đặt Tuỳ chỉnh Ứng dụng SAML tại đây.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech