Năm phím tắt ấn tượng trong Google Drive

Tháng 3 04, 2020


Để tận dụng tối đa Google Drive, có một số phím tắt ít được biết đến mà người dùng có thể sử dụng. Dưới đây là năm phím tắt cho các tác vụ phổ biến giúp tăng cường năng suất làm việc.

n - Đổi tên tập tin / thư mục

Cách điển hình để đổi tên tập tin trong Drive là nhấp chuột phải vào tập tin đó và chọn Đổi tên. Tuy nhiên, thay vào đó, người dùng có thể thực hiện việc này bằng một lần nhấn phím. Khi đã chọn tập tin, chỉ cần nhấn phím n cửa sổ đổi tên sẽ tự động mở.

. - Chia sẻ tập tin / thư mục

Nếu đang chia sẻ tập tin, người dùng thường nhấp vào biểu tượng Chia sẻ ở trên cùng hoặc nhấp chuột phải vào tập tin và chọn Chia sẻ. Nhưng người dùng có thể làm điều này chỉ với một phím tắt. Tức là, chỉ cần chọn một tập tin hoặc thư mục và nhấn nút dấu chấm. Sau đó, cửa sổ hộp thoại chia sẻ sẽ mở ra và người dùng có thể chia sẻ với những người khác.

z - Di chuyển tập tin / thư mục

Di chuyển tập tin hoặc thư mục trong Drive là một công cụ quan trọng để sắp xếp gọn gàng. Chọn tập tin hoặc thư mục và nhấn phím z, sẽ thấy hiển thị một cửa sổ nơi người dùng có thể quyết định vị trí muốn di chuyển tới.

s - Đánh dấu sao một tập tin / thư mục

Một công cụ khác để sắp xếp gọn gàng là gắn dấu sao cho các mục trong Drive để người dùng có thể nhanh chóng lấy danh sách các tập tin quan trọng đang lưu trữ. Thông thường, người dùng có thể nhấp chuột phải vào tập tin và nhấp vào Thêm vào thư mục có gắn dấu sao. (Các tập tin này sau đó có thể dễ dàng truy cập bằng cách nhấp vào danh sách ở phía bên trái màn hình.) Người dùng có thể gắn dấu sao các tập tin nhanh hơn chỉ bằng cách chọn các tập tin và sau đó nhấn phím s. Để bỏ dấu sao tập tin, nhấn s lần nữa.

qq - Điều chỉnh mật độ hiển thị

Người dùng có muốn thấy nhiều không gian giữa các tập tin? Hoặc có lẽ người dùng thích một chế độ xem nhỏ gọn hơn? Để điều chỉnh mật độ hiển thị của danh sách tập tin, chỉ cần nhấn q và sau đó lại nhấn q. Người dùng có thể chuyển qua các cài đặt (chỉ cần nhấn lại qq) để chọn cài đặt hiển thị mong muốn.

Nguồn: LVtech