Năm ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML tích hợp G Suite

Tháng 3 16, 2019


Những thay đổi mới:

Google bổ sung tích hợp SAML cho năm ứng dụng:

  • Clear Review
  • Clubhouse
  • Dialpad Sandbox
  • HubSpot
  • Workable

Sử dụng Trung tâm trợ giúp của Google để xem danh sách đầy đủ các ứng dụng SAML và tìm hiểu cách định cấu hình các ứng dụng SAML.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên

Tại sao sử dụng: Với đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp - bao gồm Admin console - sau khi đăng nhập một lần duy nhất. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có nhiều ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ứng dụng được tích hợp sẵn cũng như các hướng dẫn để cài đặt trong Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết ra mắt

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt "Tuỳ chỉnh Ứng dụng SAML", có nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có hỗ trợ SAML. Ưu điểm của ứng dụng được tích hợp sẵn là cài đặt dễ dàng hơn nhiều. Quản trị viên có thể tìm hiểu thêm về cài đặt Tuỳ chỉnh Ứng dụng SAML tại đây.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/1/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT và có thể được bật ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU).

Nguồn: LVtech