Nâng cao kết quả Cloud search đối với các tập tin PDF có chứa hình ảnh với hỗ trợ nhận dạng ký tự quang học

Tháng 5 27, 2021


Tính năng mới:

Cloud Search hiện hỗ trợ trích xuất văn bản dựa trên Nhận dạng ký tự quang học (OCR) đối với các tập tin PDF có chứa hình ảnh, chẳng hạn như:

  • Tài liệu hợp đồng vật lý

  • Tài liệu kỹ thuật có chứa chú thích hoặc nhãn

  • Hóa đơn và hơn thế nữa

Điều này làm cho các tập tin PDF có hình ảnh chứa văn bản, chẳng hạn như tài liệu được quét, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và cải thiện khả năng phát hiện của các tập tin PDF đó.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Nhiều tài liệu kinh doanh quan trọng ở dạng vật lý hoặc ở dạng phiên bản quét. Với hỗ trợ OCR, giờ đây, quản trị viên có thể dễ dàng lập chỉ mục các tài liệu này cho Cloud Search, giúp người dùng dễ dàng tìm nhanh các tài liệu được quét có liên quan.

Ngoài ra, tính năng này giúp loại bỏ nhu cầu trích xuất văn bản ngoại tuyến khỏi các tệp PDF có chứa hình ảnh trước khi lập chỉ mục các tài liệu này trên Cloud Search.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này được BẬT theo mặc định. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tìm kiếm nâng cao đối với các tập tin PDF có chứa hình ảnh. Lưu ý quan trọng: Các tập tin PDF phải được gửi bằng chế độ không đồng bộ và chỉ chứa hình ảnh.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus và Google Cloud Search.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Basic Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech