Nâng cao trải nghiệm trắc nghiệm và chấm điểm

Tháng 12 07, 2018


Google đang cung cấp hai chương trình beta mới cho khách hàng G Suite Education để cải thiện trải nghiệm chấm điểm và trắc nghiệm.

Chế độ khóa câu trắc nghiệm trong Google Forms

Mùa hè này, Google đã thông báo chế độ bị khóa trong các câu trắc nghiệm trong Google Forms như một cách mới để giữ cho sinh viên tập trung trong quá trình đánh giá. Chỉ khả dụng trên Chromebook đang chạy hệ điều hành 68 trở lên, chế độ bị khóa sẽ ngăn không cho sinh viên thoát khỏi câu hỏi trong trình duyệt Chrome cho đến khi gửi câu trả lời. Một khi tính năng này được bật, giáo viên có thể kích hoạt chế độ bị khóa với việc chỉ đánh dấu vào hộp kiểm, việc này cho phép giáo viên hoàn toàn kiểm soát toàn bộ và xuyên suốt quá trình đánh giá.

Chấm điểm tốt hơn trong Classroom

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu công cụ chấm điểm mới và ngân hàng nhận xét để có phản hồi phong phú hơn và tốt hơn. Hôm nay, Google đang tiếp tục tăng cường quá trình chấm điểm với bản beta với một Sổ Điểm mới nhằm giúp giáo viên lưu trữ bài tập và điểm ở một nơi đồng thời giữ cho công việc quan trọng này được sắp xếp có tổ chức.

Hãy trải nghiệm hai bản beta

Các chương trình beta cho chế độ khóa và chấm điểm hiện khả dụng cho khách hàng G Suite Education. Tất cả giáo viên và quản trị viên G Suite for Education đều có thể tham gia trải nghiệm bằng cách hoàn thành biểu mẫu này.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với phiên bản G Suite Education.

Ảnh hưởng:

Giáo viên và quản trị viên G Suite Education đều có thể tham gia trải nghiệm bằng cách hoàn thành biểu mẫu này.

Nguồn: LVtech