Ngăn chặn đánh cắp dữ liệu mới đối với G Suite trên thiết bị iOS

Tháng 5 06, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm các kiểm soát bảo mật mới giúp quản trị viên có thể sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp/tổ chức trên thiết bị iOS. Quản trị viên hiện có thể chọn:

  • Hạn chế sao chép và dán vào dữ liệu thuộc tài khoản G Suite cho các tài khoản khác. Điều này có thể ngăn dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức không thể chuyển sang tài khoản cá nhân.
  • Hạn chế khả năng người dùng kéo và thả tệp từ các ứng dụng cụ thể trong tài khoản G Suite của họ.

Lần cải tiến này, các kiểm soát quản trị sẽ áp dụng cho năm ứng dụng G Suite trên iOS: Gmail, Drive, Docs, Sheets, và Slides. Tính năng này khả dụng đối với G Suite Enterprise, Enterprise cho giáo dục và khách hàng Cloud Identity Premium. Người dùng vẫn có thể sao chép và dán và kéo và thả từ tài khoản cá nhân sang tài khoản G Suite. Việc ngăn ngừa này khả dụng đối với các thiết bị được quản lý bằng quản lý thiết bị di động cơ bản hoặc nâng cao của G Suite, cũng như các thiết bị có quản lý di động cơ bản cùng với giải pháp quản lý di động doanh nghiệp (EMM) riêng biệt.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Không có các tính năng này, sẽ có những hạn chế trong quản trị trong việc ngăn chặn người dùng di chuyển dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức giữa tài khoản doanh nghiệp/tổ chức và cá nhân trên cùng một thiết bị iOS. Mặc dù quản trị viên có thể ngăn chia sẻ tập tin giữa các ứng dụng được quản lý và không được quản lý, người dùng vẫn có thể chia sẻ dữ liệu giữa các tài khoản khi ứng dụng hỗ trợ nhiều tài khoản hoặc thông qua các tác vụ cắt / sao chép / dán. Ví dụ: người dùng iOS có thể sao chép văn bản của email doanh nghiệp/tổ chức vào tài khoản cá nhân, như vậy sẽ dẫn đến khả năng rò rỉ dữ liệu và giảm bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên iOS.

Các kiểm soát quản trị viên được giới thiệu trong lần ra mắt này sẽ giúp tăng sự bảo vệ và giúp cho dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trở nên khó khăn hơn khi bị chia sẻ vào tài khoản cá nhân dù vô tình hoặc cố ý. Các biện pháp bảo vệ tương tự đã khả dụng trên các thiết bị Android thông qua Hồ sơ công việc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp đơn vị tổ chức (OU). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bảo vệ dữ liệu trên thiết bị iOS.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này. Nếu người dùng cố gắng thực hiện một hành động sao chép và dán bị hạn chế, thì thông báo “Thông tin này chỉ có thể được chia sẻ trong ứng dụng G Suite của tổ chức” sẽ được dán thay vì đoạn văn bản đã được sao chép.

Quản trị viên kiểm soát bảo vệ dữ liệu trên iOS

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng đối với tất cả các tên miền.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech