Người dùng ẩn danh sẽ bị chặn khỏi các cuộc họp Google Meet được tổ chức bởi người dùng G Suite Education

Tháng 7 22, 2020


Tính năng mới:

Để tăng tính riêng tư của các cuộc họp trong Google Meet, người dùng ẩn danh (người dùng chưa đăng nhập vào tài khoản Google) sẽ không thể tham gia các cuộc họp được tổ chức bởi bất kỳ người dùng có giấy phép G Suite Education hoặc G Suite Enterprise for Education. Điều này ngăn người tham gia chia sẻ công khai một liên kết nhằm hỗ trợ người dùng ẩn danh khi yêu cầu quyền truy cập.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Người dùng ẩn danh có thể gây gián đoạn cho việc học bằng cách gây ồn ào và chia sẻ nội dung và có thể gây rối với người tổ chức cuộc họp khi họ cố gắng tham gia các cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu quyền quản trị đối với tính năng này. Quản trị viên G Suite for Education có thể yêu cầu tắt tính năng này để cho phép những người ẩn danh tham gia các cuộc gọi Google Meet bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của G Suite để yêu cầu ngoại lệ. Điều này sẽ cho phép các cuộc họp được tổ chức bởi người dùng trong miền để cho phép người dùng ẩn danh tham gia.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Meet để học từ xa.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với G Suite for Education và G Suite Enterprise for Education.

Nguồn: LVtech