Nhắc lại thông báo trong Hangouts Chat

Tháng 10 08, 2018


Trò chuyện trên Hangouts giúp dễ dàng cộng tác hiệu quả nhưng điều quan trọng là có thể ngắt kết nối mà không bị gián đoạn tin nhắn trò chuyện. Giờ đây, người dùng có thể tạm ẩn thông báo và thông báo cho người dùng khác biết rằng sẽ kiểm tra tin nhắn vào thời gian thích hợp.

Người dùng có thể chọn khung thời gian phù hợp với nhu cầu từ các tùy chọn trong ba mươi (30) phút hoặc một (1), hai (2), bốn (4) hoặc tám (8) giờ. Trong suốt thời gian này, thông báo sẽ bị tắt trên tất cả các thiết bị. Những người khác sẽ thấy chỉ báo hiện diện thay đổi thành mặt trăng và dòng trạng thái bên cạnh tên cho họ biết khi nào họ có thể nhận phản hồi.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech