Nhắc nhở: xóa chỉ số tuyệt đối khỏi báo cáo API trong Admin console vào ngày 29/05

Tháng 6 12, 2018


Xin nhắc lại, Google sẽ xóa một số chỉ số Drive khỏi báo cáo API trong Admin console bắt đầu từ ngày 29/05/2018. Cụ thể, Google sẽ xóa số liệu tuyệt đối đã được thay thế bằng chỉ số dựa trên hoạt động. Điều này đã được công bố cách đây một năm và giao diện Admin console đã được cập nhật vào tháng 10. Các chỉ số cũ sẽ không còn khả dụng thông qua báo cáo API từ ngày 29/5.

Nguồn: LVtech