Nhắc trả lời trong Gmail

Tháng 5 31, 2018


Khi hộp thư đến có nhiều email, một số email chắc chắn sẽ bị bỏ qua. Hiểu được điều đó, Gmail ra mắt tính năng mới hữu ích hỗ trợ người dùng việc quên xử ý email. Giờ đây, Gmail nhắc người dùng trả lời email có thể đã bị bỏ lỡ và theo dõi các email chưa nhận được phản hồi.

Theo mặc định, tính năng này bật cho người dùng Gmail nhưng người dùng có thể tắt tính năng này trong trình đơn Cài đặt Gmail.

Google hy vọng tính năng hỗ trợ này giúp người dùng luôn cập nhật email và ưu tiên tập trung cho công việc.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Có sẵn cho tất cả các phiên bản G Suite đã bật Gmail mới.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech