Nhận biết khách mời từ chối sự kiện trên Google Calendar

Tháng 6 22, 2018


Thời gian làm việc rất quan trọng, vì vậy Google muốn giúp người dùng quản lý hiệu quả thời gian làm việc với Google Calendar. Ngoài việc lên lịch và tham gia các cuộc họp, điều quan trọng là người dùng phải biết khi nào nên hủy hoặc lên lịch lại các cuộc họp có ít người tham dự, vì vậy người dùng có thể để dành thời gian. Đó là lý do tại sao giờ đây Google thông báo cho người dùng Calendar khi cuộc họp của họ không có người tham dự để người dùng xử lý công việc tốt hơn.

Không cần phải xem chi tiết của sự kiện hoặc xem hộp thư đến để nhận phản hồi, giờ đây người dùng có thể xem trước khi người khác từ chối cuộc họp. Google sẽ hiển thị chỉ dẫn về sự kiện, gắn cờ rằng tất cả các khách đã từ chối.

Sau khi nhấp vào một trong các sự kiện này trong Lịch, người dùng có thể thực hiện một trong các hành động sau:

  • Hủy cuộc họp: nếu là người tổ chức sự kiện, người dùng có thể xóa sự kiện. Tất cả những người được mời khác sẽ có thể xóa khỏi lịch riêng.
  • Sắp xếp lại cuộc họp: người tổ chức có thể lên lịch lại, lên lịch thủ công hoặc với “Tìm thời gian” (Find a time). Khách mời (hoặc người tổ chức khác trong miền không có tính năng “Tìm thời gian”) có thể gửi email cho khách để đề nghị lên lịch lại.
  • Bỏ qua một sự kiện: cho đến khi sự kiện được chuyển sang một thời điểm mới, người dùng có thể bỏ qua việc xem chỉ báo được gắn cờ cho cuộc họp.

Hy vọng rằng tính năng mới này giúp người dùng tận dụng tối đa thời gian quý giá để tập trung cho công việc.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech