Nhận các tính năng của Gmail cho tất cả thư

Tháng 7 19, 2019


Nếu đang sử dụng ứng dụng Gmail dành cho Android để xem thư từ nhà cung cấp khác, như Microsoft Outlook hoặc thư Yahoo!, người dùng có thể liên kết địa chỉ đó với một địa chỉ Gmail. Bằng cách đó, người dùng có thể sử dụng các tính năng của Gmail cho tất cả thư.

 • Tính năng chống spam của Gmail
 • Tự động sắp xếp email theo loại (Xã hội, Thông tin cập nhật, Quảng cáo)
 • Tìm kiếm nhanh hơn, với các toán tử tìm kiếm nâng cao
 • Xem tất cả email ở một nơi
 • Thông báo thư tốt hơn trên thiết bị di động

Liên kết tài khoản Gmail hoặc thiết lập tài khoản mới

Người dùng sẽ liên kết địa chỉ email khác với địa chỉ Gmail hiện tại hoặc tạo địa chỉ Gmail hoàn toàn mới và liên kết với địa chỉ mới này. Khi đăng nhập vào địa chỉ Gmail này, người dùng sẽ thấy thư từ nhà cung cấp email khác ngay trong hộp thư. Người dùng sẽ có thể đọc, trả lời và sắp xếp thư giống như thao tác thực hiện trong Gmail. 

Liên kết địa chỉ của người dùng với Gmail

Nếu đã có tài khoản không phải Gmail được hỗ trợ, như là thư Yahoo! hoặc Microsoft Outlook, người dùng có thể liên kết với Gmail trên ứng dụng Gmail dành cho Android (phiên bản 4.4 trở lên). 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, chạm vào Menu .
 3. Cuộn xuống và chạm vào Cài đặt.
 4. Chạm vào tài khoản không phải Gmail cần liên kết.
 5. Chạm vào Liên kết tài khoản.

Sau khi liên kết địa chỉ email với Gmail, người dùng sẽ thấy các email này bên dưới địa chỉ Gmail được liên kết cả trong ứng dụng Gmail dành cho Android và trên web tại mail.google.com.

Hủy liên kết địa chỉ của người dùng với Gmail

Nếu đổi ý thì người dùng luôn có thể hủy liên kết địa chỉ khỏi Gmail.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, chạm vào Menu .
 3. Cuộn xuống và chạm vào Cài đặt.
 4. Chạm vào tài khoản Gmail bạn muốn hủy liên kết.
 5. Chạm vào Hủy liên kết trong danh mục Tài khoản được liên kết.

Sau đó sẽ hiển thị câu hỏi người dùng có muốn giữ tất cả các email đã nhập vào hộp thư Gmail từ tài khoản khác hay không.

 • Nếu người dùng xóa tất cả email Gmail thì những email vẫn sẽ nằm trong hộp thư đến của nhà cung cấp khác (ví dụ: Outlook hoặc thư Yahoo!).
 • Nếu người dùng giữ tất cả email trong Gmail thì những email sẽ ở lại trong tài khoản Gmail của người dùng. Tuy nhiên nếu di chuyển hoặc xóa khỏi Gmail thì các hành động này sẽ không được phản ánh trong tài khoản khác. 

Sau khi hủy liên kết tài khoản, Gmail sẽ ngừng hiển thị cho người dùng thư mới từ tài khoản khác.

Đọc email

Khi đọc một email được gửi đến địa chỉ không phải Gmail, email này cũng sẽ được đánh dấu là đã đọc trong hộp thư không phải Gmail.

Di chuyển email vào thùng rác

Khi di chuyển một email được gửi đến địa chỉ không phải Gmail vào thùng rác, email này cũng sẽ được di chuyển vào Thùng rác trong nhà cung cấp email của người dùng. Nó sẽ bị xóa theo thời hạn "Dọn sạch thùng rác" của nhà cung cấp email của người dùng, chứ không phải theo thời hạn 30 ngày của Gmail.

Ví dụ: nếu nhà cung cấp email của người dùng giữ thư trong Thùng rác trong vòng 60 ngày trước khi xóa thư vĩnh viễn thì Gmail sẽ sử dụng 60 ngày là giới hạn cho thư từ nhà cung cấp đó.

Trả lời các email

Khi thực hiện quá trình liên kết tài khoản, người dùng có thể chọn địa chỉ "từ:" để sử dụng cho các trả lời được gửi đến tài khoản không phải Gmail. Người dùng luôn có thể thay đổi "từ" địa chỉ lần nữa trong Cài đặt trên ứng dụng Gmail dành cho Android. 

Lưu trữ thư

Khi người dùng lưu trữ email trong Gmail, Google sẽ tạo một thư mục trong nhà cung cấp email khác của người dùng có tên là "Lưu trữ". Khi kiểm tra thư trên trang web của nhà cung cấp khác (ví dụ: mail.yahoo.com), người dùng sẽ thấy các email được lưu trữ ngay trong thư mục "Lưu trữ". 

Nhãn và thư mục

Nhãn trong Gmail hiển thị dưới dạng các thư mục trong các nhà cung cấp khác. Khi thêm nhãn vào thư, chẳng hạn như "Kỳ nghỉ", Gmail sẽ tạo một thư mục trong nhà cung cấp email khác có tên là "Kỳ nghỉ". Sau đó, thư sẽ được đặt trong thư mục đó. 

Nếu thêm nhiều nhãn thì Gmail sẽ tạo nhiều bản sao của email để email có thể nằm trong tất cả các thư mục chính xác. Nếu dung lượng cho nhà cung cấp email khác của người dùng bị giới hạn thì tốt nhất là người dùng không nên thêm nhiều nhãn cho email không phải Gmail.


Nguồn: LVtech