Nhận lời nhắc của Google trên thiết bị iOS thông qua ứng dụng Gmail

Tháng 5 07, 2018


Vào năm 2017, Google lần đầu tung ra Google prompt là lựa chọn chính dành cho người dùng G Suite bật xác minh hai bước. Sau đó, Google đã lưu ý rằng người dùng có thiết bị iOS sẽ cần phải cài đặt ứng dụng Google để sử dụng tính năng này. Hôm nay, người dùng có thiết bị iOS đã có thể nhận lời nhắc thông qua ứng dụng Gmail. Điều này sẽ khuyến khích nhiều người sử dụng lời nhắc của Google, phương pháp xác thực tài khoản dễ dàng và an toàn hơn.

Lưu ý rằng nếu đã cài đặt cả ứng dụng Google và Gmail trên thiết bị iOS, người dùng sẽ thấy lời nhắc từ Gmail.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech