Nhanh chóng tìm tài nguyên hỗ trợ trong Gmail, Docs, Drive, Calendar

Tháng 4 13, 2019


Tính năng mới:

Google tạo điều kiện giúp cho việc hỗ trợ và tìm kiếm tài nguyên dễ dàng hơn trong một số ứng dụng G Suite bằng cách thêm mới một nút truy cập nhanh vào một số sản phẩm và thay đổi các tùy chọn trình đơn Trợ giúp trong các sản phẩm. Cụ thể, người dùng sẽ thấy:

Nút mới  trong Gmail, Calendar và rive: Nút hỗ trợ “?” mới ngay cạnh thanh tìm kiếm trên đầu trong Gmail, Lịch và Drive trên web sẽ cung cấp quyền truy cập nhanh vào một loạt nội dung trợ giúp và hỗ trợ.

Các tùy chọn trong trình đơn mới trong Google Docs, Sheets và Slides: trình đơn Trợ giúp trong Google Docs, Sheets và Slides sẽ có thêm tùy chọn "Đào tạo" và "Cập nhật".

Sau lần ra mắt này, người dùng trong tất cả các sản phẩm sẽ có quyền truy cập nhanh vào:

 • Trợ giúp: liên kết đến Trung tâm trợ giúp sản phẩm có liên quan.
 • Đào tạo: liên kết đến các Trung tâm đào tạo sản phẩm có liên quan.
 • Cập nhật: thông tin về các bản cập nhật sản phẩm mới nhất gần đây.
 • Gửi phản hồi: cho phép người dùng trực tiếp cung cấp phản hồi về sản phẩm.

Ảnh hưởng: Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google tạo và lưu giữ nhiều tài nguyên, có thể giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn trong G Suite. Bằng cách tạo điều kiện để các tài nguyên này được tìm kiếm dễ dàng hơn, hy vọng người dùng sẽ có thể tìm thấy câu trả lời, khám phá những cách mới để làm việc hiệu quả hơn, xem các tính năng mới và cải tiến sản phẩm để tìm hiểu thêm phương thức sử dụng sản phẩm.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối:
  • Trong Gmail, Calendar và Drive, truy cập nút hỗ trợ “?”  ngay cạnh thanh tìm kiếm (xem hình ảnh sau)
  • Trong bất kỳ tập tin Docs, Sheets, Slides, hãy truy cập trình đơn Trợ giúp và chọn tùy chọn mới Đào tạo và Cập nhật (xem hình ảnh sau)

Biểu tượng hỗ trợ mới trong Gmail, Calendar và Drive

Các tùy chọn mới trong trình đơn Trợ giúp của Docs, Sheets và Slides

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/4/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/4/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech