Nhập câu hỏi từ các biểu mẫu hiện hữu vào một biểu mẫu mới

Tháng 7 03, 2019


Tính năng mới: 

Google đã thêm khả năng nhập câu hỏi từ biểu mẫu hiện hữu và các biểu mẫu được chia sẻ vào trong biểu mẫu mới.

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google đã nhận được phản hồi rằng khả năng nhập các câu hỏi có liên quan từ các biểu mẫu cũ sang một biểu mẫu mới là rất quan trọng. Ví dụ, giáo viên thường xuyên sử dụng lại các câu hỏi từ các biểu mẫu hiện hữu hoặc các biểu mẫu được chia sẻ trong khi cộng tác, để tạo ra các câu đố. Hoặc người dùng có thể sử dụng tính năng này để nhanh chóng tạo các biểu mẫu được phân phối hàng tháng hoặc hàng quý, như bảng khảo sát nhân viên về các tiện nghi nơi làm việc.

Trước đây, chỉ có thể làm điều này theo cách thủ công cắt dán, quá trình này thường gây mất rất nhiều thời gian.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối:
  • Đầu tiên, mở một biểu mẫu và từ thanh công cụ ở bên phải, chọn Nhập Câu hỏi.
  • Sau đó, từ hộp thoại, chọn biểu mẫu với các câu hỏi muốn nhập.
  • Từ menu bên phải, có thể:
   • Nhập tất cả các câu hỏi bằng cách chọn tùy chọn Chọn tất cả > Nhập câu hỏi
   • Hoặc, có thể chọn các câu hỏi cụ thể để nhập và sau đó chọn Nhập câu hỏi

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/6/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/7/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech