Nhiều cách để cộng tác với Box for G Suite

Tháng 12 17, 2018


Google cung cấp Box cho G Suite cho tất cả khách hàng của G Suite, mang lại trải nghiệm chỉnh sửa và sáng tạo nội dung phong phú của Google trực tiếp vào Box để có thể làm việc hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ công việc.

Quản trị viên có thể kích hoạt việc tích hợp từ trong Bảng điều khiển quản trị Box.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần đối với tất cả người dùng Box đến giữa tháng 1/2019.

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech