Những cải tiến mới cho ứng dụng Jamboard trên điện thoại di động và máy tính bảng

Tháng 9 14, 2019


Tính năng mới:

Google đã thiết kế lại các ứng dụng Jamboard cho iOS và Android để cải thiện khả năng sử dụng, hiệu suất và độ tin cậy cho người dùng Jamboard. Cùng với thiết kế lại khả năng sử dụng phần cứng Jamboard trên web, các bản cập nhật này tạo sự trải nghiệm hợp tác phong phú trên tất cả các điểm tiếp xúc của người dùng.

Những thay đổi này tạo trải nghiệm liền mạch và nhất quán hơn, đưa các chức năng quen thuộc từ các trình soạn thảo khác của Google vào Jamboard. Ngoài ra, Google loại bỏ một số chức năng để tạo sự trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google đã thiết kế lại các ứng dụng Jamboard hiện tại để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cải thiện hiệu suất và độ tin cậy, giúp hoạt động hiệu quả hơn.

Jamboard hiện phù hợp hơn với các trình soạn thảo G Suite khác

Google đã đưa các chức năng quen thuộc từ các trình soạn thảo khác của Google vào các ứng dụng Jamboard, điều này sẽ giúp dễ dàng sử dụng hơn. Cụ thể, người dùng có thể thực hiện các tác vụ như đánh dấu sao, tạo một bản sao của Jam hoặc sao chép một liên kết đến Jam. Google cũng có thể thêm các khả năng chia sẻ liên kết G Suite tiêu chuẩn được tìm thấy trong các trình soạn thảo vào các ứng dụng để giúp chia sẻ dễ dàng hơn.

Người dùng cũng sẽ nhận thấy chế độ xem dạng lưới và chế độ xem danh sách cho Jams trên màn hình chính. Người dùng có thể xem gần đây, chia sẻ với tôi, được đánh dấu sao và xóa Jams dưới dạng thư mục có thể tìm kiếm được. Các tính năng này là một phần trong nỗ lực lớn hơn để mang lại sức mạnh và sự quen thuộc của G Suite cho Jamboard.

Trải nghiệm chỉnh sửa được cải thiện đối với người dùng điện thoại di động và máy tính bảng

Google đã bổ sung hỗ trợ cài đặt khổ đứng và khổ ngang cho các ứng dụng, giúp việc sử dụng trên thiết bị di động và máy tính bảng dễ dàng hơn.

Người dùng sẽ thấy một thanh công cụ và thanh khung được thiết kế lại mang giao diện quen thuộc từ phần cứng Jamboard và web cho người dùng. Google cũng đã thêm các công cụ còn thiếu, chẳng hạn như công cụ chọn thiết bị di động và làm cho các công cụ chèn hình ảnh và Drive trở nên hiệu quả và đáng tin cậy hơn.

Dễ dàng tham gia hoặc mở Jam trên Jamboard và chia sẻ Jam với mọi người

Google đã thực hiện một số cải tiến để tham gia và mở Jams trên Jamboard và chia sẻ Jams với mọi người từ các thiết bị di động và máy tính bảng. Bây giờ người dùng có thể chia sẻ Jams bằng các phương pháp chia sẻ G Suite tiêu chuẩn. Người dùng có thể mở Jam trên Jamboard bằng Bluetooth. Ngoài ra, có thể tham gia Jam trên Jamboard bằng Bluetooth hoặc mã jam được tạo trên phần cứng Jamboard.

Người dùng có thể đọc thêm về những cải tiến của thiết kế lại khả năng sử dụng tại đây. Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các bản cập nhật cho mô hình chia sẻ, mởtham gia.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: người dùng sẽ thấy những thay đổi mới trên thiết bị Android và iOS trong những ngày tới. Trong trường hợp cần biết thêm thông tin về các bản cập nhật để yêu cầu và chia sẻ Jams, vui lòng xem phần Liên kết hữu ích.

Thông tin bổ sung:

Google đã tạm thời loại bỏ khả năng tạo Jam ngoại tuyến trong khi tiếp tục làm việc để đạt được sự tương đương với các khả năng ngoại tuyến của các Trình chỉnh sửa G Suite khác. Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa Jam ngoại tuyến trong khi mở và chỉnh sửa bất kỳ Jams ngoại tuyến nào đã được mở trước đó.

Google cũng sẽ không hỗ trợ một vài tính năng:

  • Người dùng sẽ không thể sử dụng NFC để mở hoặc tham gia Jam trên Jamboard. Thay vào đó, có thể sử dụng Bluetooth để mở hoặc tham gia Jams trên Jamboard.
  • Google đã loại bỏ tích hợp Hangouts trên thiết bị di động và máy tính bảng. Để đồng chỉnh sửa Jam, hãy chia sẻ liên kết tập tin Jam trong Trò chuyện trong Hangouts hoặc đính kèm nó vào mục lịch, cho phép tất cả những người tham gia cuộc họp truy cập vào Jam. Để trình bày Jam trong một cuộc họp, hãy sử dụng tính năng mới chia sẻ màn hình của Meet trên thiết bị di động hiện đã khả dụng trên iOS và sắp khả dụng trên Android.
  • Google loại bỏ tính năng tìm kiếm và cắt trên web. Thay vào đó, người dùng có thể sử dụng trình duyệt riêng để tìm một trang web, chức năng cắt và chụp màn hình gốc và thư viện ứng dụng của Google chèn luồng để chèn hình ảnh bị cắt của các trang web. Đối với khách hàng EDU, thay đổi này cho phép hạ giới hạn độ tuổi của ứng dụng xuống 13+.
  • Khả năng tạo mã tập tin Jam trên thiết bị di động và máy tính bảng cũng sẽ bị xóa. Thay vào đó, người dùng có thể sử dụng các tính năng chia sẻ G Suite quen thuộc để chia sẻ với mọi người hoặc sử dụng Bluetooth để mở Jams trên Jamboard.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech