Nhúng Google Drawings vào Google Docs

Tháng 1 10, 2019


Những thay đổi mới

Giờ đây, người dùng có thể nhúng các tập tin Google Drawings được lưu trong Drive vào Google Docs và cập nhật nội dung của các bản vẽ liên kết được nhúng trong Docs. Khi tập tin nguồn được cập nhật, người dùng sẽ thấy một nút Cập nhật trực tiếp ở góc trên bên phải của bản vẽ được nhúng.

Ảnh hưởng:  Tất cả người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

Thay vì phải tạo bản vẽ thủ công trong tài liệu, người dùng có thể nhúng bản vẽ từ Drive vào tài liệu và làm mới nội dung để đảm bảo luôn được cập nhật. Khi nhúng bản vẽ, bản vẽ được đặt trong tài liệu, nhưng được liên kết với bản gốc trong Bản vẽ của Google. Bằng cách sử dụng nút “Cập nhật”, người dùng có thể cập nhật nội dung bản vẽ bằng một cú nhấp chuột nếu thay đổi đã được thực hiện đối với tập tin nguồn. Người dùng cũng có thể chọn hủy liên kết bản vẽ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không cần hành động.
  • Người dùng cuối: Tính năng này có thể được truy cập từ menu Chèn (Insert) trong Tài liệu.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 07/01/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: Mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 07/01/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.


Nguồn: LVtech