Nhúng luồng tìm kiếm Google+ trong Google Sites mới

Tháng 1 19, 2019


Những thay đổi mới:

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

  • Khi nhúng một luồng từ G+, người dùng sẽ thấy chính xác cùng một nội dung, cho dù đang xem trên plus.google.com hay trong một mô-đun được nhúng trên trang Sites. Người dùng cũng có thể tương tác với nội dung và hiển thị tương tác đó ở cả hai vị trí. Điều này có thể giúp tạo các trang web hấp dẫn hơn với nội dung năng động và cộng tác từ Google+.
  • Bằng cách nhúng một luồng từ tìm kiếm trên Google+, người dùng có thể nhúng các bài đăng từ những người cụ thể hoặc có thể nhúng một luồng Google+ tổng hợp các bài đăng từ nhiều cộng đồng G +. Người dùng sẽ có thể xem nội dung và tương tác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/1/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech