Nhúng mã HTML và JavaScript trong Google Sites mới

Tháng 2 28, 2018


Gần đây, Google đã cho phép nhúng các trang web dưới dạng iframes trong Google Sites mới. Với lần ra mắt này, Google cung cấp thêm một công cụ để tùy chỉnh các trang web, người dùng có thể nhúng mã HTML và JavaScript trực tiếp vào các trang Sites.

Để bắt đầu, chọn Nhúng (Embed) từ trình đơn Chèn (Insert) và chọn Mã nhúng (Embed code).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng vào 2/1/2018

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech