Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc trong trong Hangouts Chat

Tháng 9 06, 2018


Giờ đây, người dùng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc để trả lời mọi tin nhắn trò chuyện trong Hangouts. Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc cho phép người dùng phản ứng nhanh chóng và sáng tạo với bất kỳ thông điệp nào để thể hiện sự hỗ trợ, hài hước hay đồng cảm. Ví dụ: người dùng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc để chúc mừng tin vui, thừa nhận yêu cầu, tham gia cuộc thăm dò nhanh và hơn thế nữa.

Phong cách giao tiếp tại nơi làm việc đang phát triển, và các phương thức giao tiếp biểu cảm thường được ưu tiên hơn văn bản đơn giản. Đặc biệt, biểu tượng cảm xúc là một cách thú vị và hiệu quả để thể hiện chính xác suy nghĩ và cảm xúc để giúp xây dựng các kết nối cá nhân mạnh mẽ hơn trong làm việc nhóm.

Để truy cập các phản ứng trong Trò chuyện trên web, di chuột qua bất kỳ tin nhắn nào và nhấp vào biểu tượng “Thêm phản hồi”. Trên thiết bị di động, chạm và giữ vào thông báo mong muốn để hiển thị biểu tượng “Thêm phản hồi”.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech