Phân tích và trực quan hóa dữ liệu dễ dàng với Google Data Studio

Tháng 2 28, 2018


Năm ngoái, Google đã công bố nền tảng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu mới cho các doanh nghiệp - Data Studio.

Data Studio cho phép kết nối với tất cả dữ liệu và biến thành các báo cáo, đẹp mang tính chất cung cấp thông tin, hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ hiểu và dễ chia sẻ.

Giúp dễ dàng chia sẻ dữ liệu trong tổ chức - hoặc với thế giới.

Một trong những ý tưởng cơ bản của Data Studio là dữ liệu dễ dàng được truy cập đối với bất kỳ ai trong một tổ chức. Google tin rằng khi có nhiều người truy cập dữ liệu, sẽ có những quyết định tốt hơn. Với nhiều kết nối dữ liệu trong Data Studio - bao gồm CloudSQL, BigQuery, Google Sheets và nhiều dịch vụ khác của Google - doanh nghiệp/tổ chức có thể dễ dàng tạo trang tổng quan từ nhiều loại dữ liệu khác nhau và chia sẻ với mọi người trong cùng tổ chức và thậm chí có thể kết hợp các nguồn dữ liệu cùng trong một báo cáo.

Data Studio cũng cung cấp tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu không thuộc Google, bao gồm kết nối với cơ sở dữ liệu SQL sẽ cho phép truy cập vào dữ liệu của bên thứ nhất.

templateA.png

Data Studio không chỉ là chia sẻ báo cáo với người khác mà còn là sự hợp tác thực sự. Data Studio đã sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng như Google Docs, vì vậy doanh nghiệp/tổ chức có thể cùng nhau chỉnh sửa báo cáo trong thời gian thực. Điều này hữu ích khi kết hợp dữ liệu từ nhiều nhóm và cần những người khác để thêm phân tích và ngữ cảnh vào báo cáo.

Công cụ trực quan hóa để sắp xếp báo cáo và dữ liệu.

Ngoài các công cụ chia sẻ và cộng tác mới, Data Studio cung cấp nhiều cách linh hoạt để trình bày dữ liệu. Đương nhiên là phải có các loại biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn và chuỗi thời gian thông thường. Nhưng Data Studio cũng đã bao gồm một số biểu đồ danh sách (như hình minh họa) giúp doanh nghiệp/tổ chức diễn đạt được tiến trình hướng tới mục tiêu kinh doanh.

bulletchart.png

Một tính năng tiên tiến khác là khả năng tạo ra một bản đồ nhiệt bằng cách sử dụng dữ liệu dạng bảng. Việc trực quan hóa dữ liệu giúp dễ dàng xác định ngay lập tức các giá trị bên ngoài trong một bảng dữ liệu.

Screen Shot 2017-09-25 at 3.09.30 PM.png

Data Studio cũng có một loạt các tính năng khác để tùy chỉnh cách trình bày dữ liệu. Có một số công cụ tạo kiểu cho phép thiết kế các báo cáo mang tính đại diện cho thương hiệu. Ngoài ra còn có các công cụ kiểm soát dữ liệu tương tác, như công cụ chọn ngày và bộ lọc động, cho phép biên tập báo cáo tương tác với người xem.

Hãy trải nghiệm!

Đây chỉ là một vài công cụ có thể sử dụng để người khác trong doanh nghiệp/tổ chức thấu hiểu hơn về dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm Trợ giúpDiễn đàn Cộng đồng.

Mặc dù không phải là dịch vụ chính thức của G Suite, nhưng Data Studio hiện đã khả dụng và miễn phí trên toàn cầu. Google hy vọng Data Studio sẽ giúp doanh nghiệp/tổ chức chia sẻ nhiều dữ liệu hơn và đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Nguồn: LVtech