Phát trực tiếp Hangouts Meet

Tháng 9 19, 2018


Nhiều doanh nghiệp/tổ chức có các cuộc họp quan trọng yêu cầu gửi thông điệp tới nhiều nhóm đông người, như cuộc họp toàn doanh nghiệp/tổ chức hoặc tổ chức đào tạo. Giờ đây, người dùng G Suite Enterprise có thể phát trực tiếp các cuộc họp Hangout Meet để hỗ trợ những nhu cầu này.

Người tổ chức cuộc họp trong miền G Suite Enterprise có thể bật phát trực tuyến cuộc họp trong Lịch và gửi khách mời.

Với link phát tực tiếp, tối đa 100.000 người dùng trong miền có thể xem cuộc họp từ web hoặc từ thiết bị di động. Việc hỗ trợ xem trực tiếp trên phần cứng Hangouts Meet sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Khi sẵn sàng, người tham gia cuộc họp có thể bắt đầu phát trực tiếp để cho phép mọi người xem.


Khả năng phát trực tuyến cuộc họp có thể được kiểm soát trên mỗi đơn vị tổ chức (OU) từ Admin console. Để thực hiện việc này, hãy đi đến Admin console và vào phần Ứng dụng > G Suite > Google Hangouts và nhấp vào “Cài đặt cuộc họp”. Tại đây, bật “Cho phép mọi người phát trực tuyến cuộc họp của họ”. Cài đặt này được BẬT theo mặc định.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Cài đặt trong Admin console: khả dụng đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Cài đặt dành cho người dùng cuối: khả dụng cho Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng cho các phiên bản G Suite Enterprise và G Suite Enterprise for Education. Bản miễn phí không đủ điều kiện để thu âm cuộc họp hoặc phát trực tuyến.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech