Quản lý các thiết bị Android Wear 2.0 với Google Mobile Management

Tháng 2 28, 2018


Khi phát hành Android Wear 2.0, cùng nhiều thử nghiệm nhiều nền tảng cho việc thông báo trên đồng hồ, Google đã phát hành phần mở rộng của điện thoại. Với Android Wear 2.0, người dùng có thể viết email, quản lý cuộc hẹn trên lịch, trò chuyện với đồng nghiệp, thực hiện cuộc gọi và hơn thế nữa.

Quản trị viên G Suite, giờ đây có thể quản lý bất kỳ thiết bị nào - không chỉ điện thoại thông minh và máy tính bảng và ngay cả đồng hồ. Đó là lý do tại sao Google đã tạo điều kiện cho quản trị viên quản lý các thiết bị Android Wear 2.0 với Google Mobile Management. Quản trị viên cũng có thể thực thi các chính sách (như yêu cầu mã PIN hoặc mật khẩu) và xóa dữ liệu của công ty nếu đồng hồ của Android Wear 2.0 bị mất hoặc đánh cắp.

Android Wear.png

Nếu quản lý thiết bị bằng Google Mobile Management, quản trị viên không cần phải thao tác gì thêm. Nếu thêm tài khoản công ty vào đồng hồ với Android Wear 2.0, nhân viên sẽ nhận được thông báo tự động về việc tải xuống ứng dụng Google Apps Device Policy và thiết lập đồng bộ cho phù hợp.

Nếu không quản lý các thiết bị với Google Mobile Management, bây giờ Google đã tạo điều kiện để việc thiết lập trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech