Quản lý cài đặt Google Chat và Hangouts cổ điển từ một nơi trong Admin console

Tháng 7 08, 2020


Tính năng mới:

Quản trị viên sẽ sớm có thể quản lý tất cả các cài đặt liên quan đến Google Chat và Hangouts cổ điển từ một trang duy nhất trong Admin console. Điều này tuân theo bản cập nhật đã thực hiện năm ngoái để kết hợp một số cài đặt cho Google Chat và Hangouts cổ điển.

Vào ngày 6/7/2020, Google sẽ bắt đầu ánh xạ trạng thái dịch vụ hiện tại của người dùng (ví dụ: bật Google Chat, bật Hangouts cổ điển, tắt Ưu tiên Chat) sang cài đặt mới phù hợp với trải nghiệm người dùng. Quản trị viên không cần phải thực hiện bất kỳ tác vụ nào.

Hầu hết người dùng cuối sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, trong các miền BẬT Google Chat nhưng TẮT Ưu tiên Chat và Hangouts cổ điển, người dùng sẽ bắt đầu thấy Chat trong Gmail trong vài tuần tới.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt khác nhau.

Cài đặt dịch vụ trò chuyện mới trong Admin console

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với tất cả các cài đặt trò chuyện ở một nơi, bao gồm các điều khiển bật/tắt đối với các dịch vụ trò chuyện khác nhau, quản trị viên giờ đây có thể xem cấu hình trò chuyện của tổ chức một cách toàn diện và dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu.

Thông tin bổ sung:

Quản trị viên nên cài đặt Ưu tiên Chat nếu muốn chuyển toàn bộ tổ chức từ Hangouts cổ điển sang Google Chat. Với lần ra mắt này, Ưu tiên Chat hiện có thể được định cấu hình ở cấp đơn vị tổ chức (OU).

Trong khi những thay đổi này được triển khai, quản trị viên có thể tạm thời thấy thẻ "Chat clients" cũng như trang dịch vụ mới. Chỉ nên thay đổi trang trạng thái dịch vụ mới để thay đổi cho miền.

Xin lưu ý rằng mặc dù trải nghiệm của hầu hết người dùng cuối sẽ không thay đổi với các cài đặt mới này, nhưng trong những tuần tới, Google sẽ khởi động Chat trong Gmail tới các miền đã chọn cài đặt “Chat”. Điều này có nghĩa là bất kỳ người dùng nào trong miền BẬT Google Chat, TẮT Hangouts cổ điển và Ưu tiên Chat sẽ bắt đầu thấy Chat trong Gmail. Tính năng này trước đây chỉ khả dụng đối với các tên miền chọn cài đặt ưu tiên Chat. Người dùng cuối sẽ có tùy chọn tắt Chat trong Gmail ở cấp độ cá nhân.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động, vì Google sẽ tự động điều chỉnh các cài đặt hiện tại với cài đặt mới phù hợp với trải nghiệm người dùng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chọn dịch vụ trò chuyện cho tổ chức

Thời gian triển khai:

Trang cài đặt trò chuyện mới

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng, bắt đầu từ ngày 6/7/2020.

Chat trong Gmail đối với các miền chỉ BẬT Chat

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có khả năng hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech