Quản lý công việc và thời gian cá nhân tốt hơn với Google Calendar

Tháng 7 09, 2018


Cho dù đang đi nghỉ hay đơn giản chỉ là ngoại tuyến vào cuối ngày làm việc, Google Calendar có thể giúp bảo vệ thời gian khi người dùng không ở văn phòng làm việc. Google sẽ giới thiệu một tùy chọn mới và giờ làm việc có thể tùy chỉnh để cải thiện hiệu quả hơn trong cuộc sống số.

Cho biết khi nào rời khỏi văn phòng

Khi tạo sự kiện trên web, chỉ cần chọn loại mục nhập "Không có mặt tại văn phòng". Đối tượng không có mặt tại văn phòng sẽ có giao diện khác trên Lịch, báo hiệu cho những người khác biết là người dùng không có mặt ở văn phòng.

Google Calendar sẽ tự động từ chối các cuộc họp diễn ra trong khoảng thời gian này. Người dùng cjo1 thể tùy chỉnh cả phần tiêu đề thông báo từ chối lẫn chế độ hiển thị việc không có mặt ở văn phòng.

Trong tương lai, Google Calendar sẽ cố gắng phát hiện một cách thông minh, dựa trên tiêu đề thông báo được nhập, khi người dùng đang tạo đối tượng ngoài văn phòng và tự động thay đổi kiểu. Người dùng có thể thay đổi điều này theo cách thủ công nếu muốn chọn tùy chọn loại mục nhập khác.

Giới hạn giờ làm việc

Bằng cách thiết lập giờ làm việc, người dùng bảo vệ thời gian cá nhân không bị phiền nhiễu bởi thời gian làm việc. Nếu có ai đó cố gắng lên lịch cuộc họp ngoài những giờ này sẽ được thông báo rằng người dùng không có mặt tại thời điểm đó. Người dùng có thể đặt giờ làm việc của mình thành một khoảng thời gian cho tất cả các ngày trong tuần. Với lần cải tiến này, giờ đây người dùng có thể tùy chỉnh giờ làm việc của mình cho từng ngày riêng biệt.

Dựa trên múi giờ và các mẫu lập lịch trước đây, Google Calendar hiện có thể suy đoán giờ làm việc của người dùng. Người dùng có thể thấy lời nhắc yêu cầu đặt thời gian và có thể tùy chỉnh thêm nếu cần.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech