Quản lý Jamboard trực tiếp từ Admin console

Tháng 10 18, 2018


Giờ đây, quản trị viên có thể quản lý tất cả Jamboards thuộc sở hữu, cùng với người dùng và các thiết bị khác, tất cả đều ở cùng một nơi. Google đang chuyển quản lý Jamboard vào Admin console trong Quản lý thiết bị > Jamboards. Động thái này tạo trải nghiệm quản lý tài nguyên trực quan và nhất quán hơn đối với quản trị viên G Suite.

Điều này thay thế bảng điều khiển quản trị Jamboard, nhưng tất cả tính năng cung cấp, hủy cấp phép và xem tình trạng thiết bị vẫn khả dụng và tất cả các cài đặt sẽ được duy trì. Google cũng đã thêm các tính năng mới như bộ lọc để cải thiện tìm kiếm, phân trang và nút làm mới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech