Quản lý nhóm sử dụng API Cloud Identity Groups bản beta

Tháng 8 29, 2020


Tính năng mới:

Google sẽ ra mắt Cloud Identity Groups API mới. Điều này sẽ cho phép quản trị viên tạo và quản lý Google Group cũng như tư cách thành viên cho miền thông qua API. Trước đây, hỗ trợ API cho quản lý nhóm chỉ khả dụng thông qua SDK quản trị và do đó chỉ quản trị viên miền mới có thể truy cập được. Với lần ra mắt này, các API có thể được truy cập bởi quản trị viên cũng như những ai không phải quản trị viên. Sau khi tạo nhóm qua API, người dùng có thể xem và quản lý thông qua giao diện web của Google Groups (groups.google.com), thông qua Admin console hoặc qua API.

Sử dụng API mới, có thể:

  • Tạo và xóa nhóm
  • Xem và cập nhật siêu dữ liệu nhóm
  • Thêm và xóa thành viên khỏi nhóm
  • Sửa đổi vai trò thành viên trong một nhóm

Xem tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm về cách sử dụng Cloud Identity Groups API

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, lập trình viên, người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google Group là một công cụ quan trọng để quản lý giao tiếp, truy cập và bảo mật cho tổ chức. Thêm khả năng tạo và quản lý nhóm thông qua API có thể giúp quản lý nhóm dễ mở rộng và hiệu quả hơn.

Thông tin chi tiết:

Khả dụng đối với quản trị viên, nhà phát triển và người dùng cuối

Các nhóm kinh doanh có thể tạo và quản lý các nhóm thuộc sở hữu mà không cần được cấp quyền quản trị viên, ngăn ngừa việc quản lý các nhóm bổ sung, các nhóm không cần thiết và tiết kiệm thời gian của nhóm quản trị viên. Điều này cho phép các nhóm quản lý công việc hiệu quả hơn mà không tạo ra bất kỳ rủi ro bảo mật nào để khỏi phải chỉ định quyền quản trị khi điều đó chỉ cần thiết cho nhiệm vụ cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: tính năng này khả dụng đối với tất cả người dùng sử dụng phiên bản beta. Xem tài liệu để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Cloud Identity Groups API
  • Người dùng cuối: người dùng cuối có thể sử dụng API trong phạm vi để tạo và quản lý nhóm. Xem tài liệu để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Cloud Identity Groups API

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng trong bản Beta

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech