Quản lý thiết bị cơ bản hỗ trợ bảo vệ cơ bản cho tất cả các máy tính

Tháng 10 31, 2019


Tính năng mới:

Với lần ra mắt này, tất cả các thiết bị máy tính đăng nhập vào G Suite sẽ được quản lý thiết bị cơ bản theo mặc định. Điều này có nghĩa là khi người dùng đăng nhập vào G Suite thông qua bất kỳ trình duyệt nào trên thiết bị Windows, Mac, Chrome hoặc Linux, thiết bị sẽ được đăng ký với quản lý điểm cuối. Điều này sẽ tự động xảy ra khi đăng nhập và không yêu cầu bất kỳ hành động nào của người dùng hoặc phần mềm nào khác cài đặt trên thiết bị.

Khi một thiết bị được đăng ký với quản lý thiết bị cơ bản, quản trị viên có thể thấy loại thiết bị, hệ điều hành, thời điểm đồng bộ hóa lần đầu và thời điểm đồng bộ hóa lần cuối trong Admin console. Quản trị viên cũng có thể đăng xuất người dùng từ thiết bị đó.

Điều này cung cấp các lợi ích cơ bản của quản lý thiết bị mà không cần thêm chi phí hoặc yêu cầu cài đặt. Google đang cải tiến các bộ lọc có sẵn trong danh sách thiết bị sẽ tăng cường xác thực điểm cuốiTruy cập nhận thức ngữ cảnh.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Quản lý thiết bị cơ bản cung cấp cấp độ bảo mật cơ bản cho mọi thiết bị máy tính truy cập dữ liệu G Suite. Dữ liệu thiết bị được thu thập có thể giúp quản trị viên đưa ra các quyết định chính sách và bảo mật sáng suốt hơn về cách quản lý các thiết bị trong tổ chức. Cụ thể hơn, tính năng này sẽ giúp quản trị viên:

 • Cung cấp thông tin rõ ràng hơn về tất cả các thiết bị đang truy cập dữ liệu của công ty.
 • Sử dụng dữ liệu toàn diện hơn để phân tích thiết bị truy cập trong tổ chức thông qua các báo cáo và trung tâm bảo mật. Ví dụ: quản trị viên có thể sử dụng dữ liệu này để xác định các thiết bị yêu cầu cập nhật hệ điều hành.
 • Thực hiện hành động khắc phục để đăng xuất từ xa khi thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm.
 • Cải thiện kiểm soát Truy cập nhận thức ngữ cảnh. Danh mục thiết bị sẽ toàn diện hơn và quản trị viên có thể sử dụng bộ lọc mới “Xác minh điểm cuối”, cho phép quản trị viên xem thiết bị nào không thể truy cập G Suite khi truy cập nhận thức ngữ cảnh được triển khai..

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về quản lý thiết bị cơ bản.
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Quản lý máy tính cung cấp thông tin thiết bị mà không cần ứng dụng hay nhân tố nào khác

Khi bật quản lý thiết bị cơ bản, quản trị viên sẽ nhận được thông tin về một nhóm thuộc tính thiết bị: loại thiết bị, kiểu máy, phiên bản hệ điều hành, đồng bộ hóa lần đầu và đồng bộ hóa lần cuối.

Điều này sẽ hiển thị ở hai nơi trong Admin console:

 • Danh sách thiết bị được tìm thấy trong Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị > Điểm cuối.
 • Phần kiểm tra được tìm thấy trong Admin console > Báo cáo > Kiểm tra > Thiết bị.

Thông tin về các thiết bị có quản lý thiết bị cơ bản sẽ được liệt kê cùng với các thiết bị sử dụng các tác nhân khác để cung cấp cho quản trị viên thông tin chi tiết về các thiết bị truy cập dữ liệu của dianh nghiệp/tổ chức. Quản trị viên có thể lọc danh sách điểm cuối theo “Loại quản lý - Management Type” để xem thiết bị với loại quản lý cụ thể, chẳng hạn như cơ bản, xác minh điểm cuối, hoặc Drive File Stream.

Quản trị viên có thể lọc các thiết bị được quản lý cơ bản tại Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị

Một trang thiết bị với thông tin được cung cấp thông qua quản lý thiết bị cơ bản

Hạn chế của quản lý thiết bị cơ bản và các tùy chọn xác minh điểm cuối khác

Quản lý thiết bị cơ bản được thiết kế để trở thành một công cụ thu thập thông tin rất dễ dàng mà  không cần tác nhân nào khác. Mục tiêu là cung cấp một bộ dữ liệu cơ bản, có thể giúp quản trị viên đưa ra một số quyết định và thêm một số điều khiển đối với các thiết bị truy cập dữ liệu.

Google cung cấp các dịch vụ khác, cung cấp dữ liệu chi tiết hơn và cho phép quản trị viên kiểm soát toàn diện hơn, bao gồm xác minh điểm cuối, quản lý thiết bị Chrome, Drive File StreamGoogle Mobile Management.

Bộ lọc Xác minh điểm cuối giúp triển khai Xác minh điểm cuối và Truy cập nhận thức ngữ cảnh

Google thêm khả năng lọc cho các thiết bị mà không cần xác minh điểm cuối trong danh sách thiết bị tại Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị. Điều này có thể giúp quản trị viên xác định các thiết bị đang truy cập dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức mà không cần xác minh điểm cuối và xem họ có muốn cài đặt xác minh điểm cuối trên bất kỳ thiết bị nào không. Điều này cũng có thể cải thiện việc triển khai Truy cập nhận thức ngữ cảnh, dựa trên Xác minh điểm cuối. Bằng cách xem người dùng và thiết bị không được cài đặt Xác minh điểm cuối, quản trị viên có thể xác định và tránh sự gián đoạn có khả năng xảy ra đối với người dùng trước khi bật Truy cập nhận thức ngữ cảnh.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ:
  • Đang mở rộng triển khai (lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/10/2019.
  • Việc triển khai có thể mất đến 6 tháng để tiếp cận tất cả các tên miền.
  • Khi việc triển khai được áp dụng chp tên miền, quản trị viên sẽ thấy các hình ảnh biểu ngữ bên dưới và sẽ có tùy chọn mới “Bộ lọc quản lý loại -> Loại cơ bản” khả dụng trong danh sách thiết bị đầu cuối.

Khi việc triển khai được áp dụng cho miền, quản trị viên sẽ thấy biểu ngữ này khi truy cập Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị

Khi triển khai đến miền, quản trị viên sẽ thấy hiển thị tùy chọn bộ lọc loại quản lý cơ bản tại Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech