Quản lý thiết bị Windows 10 thông qua Admin console

Tháng 1 22, 2020


Tính năng mới:

Google kích hoạt tăng cường bảo mật máy tính để bàn nâng cao cho Windows với bản beta mới. Điều này sẽ cho phép quản trị viên quản lý và bảo mật các thiết bị Windows 10 thông qua Admin console, giống như đã thực hiện trước đây đối với các thiết bị Android, iOS, Chrome và Jamboard. Việc này cũng sẽ kích hoạt SSO để người dùng có thể dễ dàng truy cập G Suite và các ứng dụng hỗ trợ SSO khác trên các thiết bị Windows 10.

Với các điều khiển mới này, quản trị viên G Suite có thể:

  • Cho phép tổ chức sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản G Suite hiện tại để đăng nhập vào thiết bị Windows 10 và dễ dàng truy cập các ứng dụng và dịch vụ với SSO.
  • Bảo vệ tài khoản người dùng bằng các công nghệ chống lừa đảo, chống chiếm quyền điều khiển và phát hiện đăng nhập đáng ngờ.
  • Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị Windows 10 được sử dụng để truy cập G Suite đều được cập nhật, bảo mật và tuân thủ.
  • Thực hiện các hành động của quản trị viên, chẳng hạn như xóa thiết bị và đẩy các bản cập nhật cấu hình thiết bị, sang thiết bị Windows 10 từ đám mây mà không yêu cầu mạng cụ thể.

Hãy đăng ký bản beta tại đây

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Đăng ký thiết bị tự động, khả năng bảo mật tất cả các thiết bị trong Admin console, và triển khai cấu hình thiết bị, chính sách dựa trên đám mây sẽ đơn giản hóa việc quản lý và bảo mật thiết bị cho tổ chức. Ngoài ra, khả năng xóa thiết bị từ xa có thể giúp tăng tính bảo mật dữ liệu của tổ chức.

Thêm vào đó, điều này giúp người dùng dễ dàng hơn bằng cách giảm các rào cản và đăng nhập cần thiết để truy cập các ứng dụng và hoàn thành công việc. Người dùng chỉ cần đăng nhập một lần vào thiết bị Windows 10 của mình bằng thông tin đăng nhập G Suite và có thể truy cập các ứng dụng Google và các ứng dụng khác trên Cloud cho doanh nghiệp có bật SSO mà không cần đăng nhập thêm.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta tại đây.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động cho đến khi quản trị viên kích hoạt bản beta.

Thông tin bổ sung:

Đặt chính sách, đẩy cấu hình cho thiết bị và xóa thiết bị khi cần

Quản trị viên có thể triển khai các chính sách và cập nhật cấu hình thiết bị từ đám mây, xóa bất kỳ mạng nào hoặc các hạn chế khác đối với việc cài đặt các cập nhật này trên thiết bị người dùng. Các chính sách và phiên bản cập nhật có thể được áp dụng bởi quản trị viên bao gồm BitLocker, Windows Update và tùy chỉnh máy tính. Ngoài ra, quản trị viên có thể chặn hoặc xóa thiết bị nếu cần từ trang thiết bị trong Admin console.

Chi tiết ra mắt:

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech