Quản lý ứng dụng trực quan và hợp lý với trải nghiệm mới nhất quán

Tháng 11 05, 2020


Tính năng mới:

Google đang tạo một nơi duy nhất để quản lý các ứng dụng web và thiết bị di động trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Vị trí mới cũng sẽ cập nhật giao diện quản lý phù hợp và trực quan hơn. Quản trị viên sẽ tìm thấy tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Ứng dụng > Ứng dụng web và thiết bị di động. Tại đây, quản trị viên sẽ có thể xem các ứng dụng đã định cấu hình, tìm kiếm ứng dụng, thêm ứng dụng, quản lý quyền truy cập của người dùng, điều chỉnh cài đặt và hơn thế nữa cho:

  • Ứng dụng Android: trước đây có tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Thiết bị> Cài đặt di động > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng dành cho thiết bị Android. Tìm hiểu thêm về quản lý ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  • Ứng dụng iOS: trước đây, có tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Thiết bị > Cài đặt di động > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng dành cho thiết bị iOS. Tìm hiểu thêm về quản lý ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  • Ứng dụng SAML: được quản lý tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Ứng dụng > Ứng dụng SAML. Tìm hiểu thêm về quản lý ứng dụng SAML.

Quản trị viên sẽ không thể quản lý các ứng dụng ở các vị trí cũ nữa. Tuy nhiên, vẫn có thể quản lý các ứng dụng Android khả dụng và cài đặt ứng dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Thiết bị > Cài đặt dành cho thiết bị di động.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Với việc giảm các vị trí cần sử dụng để quản lý các danh mục ứng dụng khác nhau và việc tạo quy trình làm việc đơn giản và nhất quán, việc quản lý việc sử dụng và triển khai ứng dụng cho tổ chức sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn.

Thông tin chi tiết:

Vị trí mới cho web và ứng dụng di động:

Trải nghiệm mới và nhất quán để thêm ứng dụng web và thiết bị di động:

Cài đặt hợp nhất và điều khiển nhanh để xem quyền truy cập và quản lý ứng dụng:

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tìm vị trí quản lý ứng dụng mới tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Ứng dụng > Ứng dụng web và thiết bị di động. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý ứng dụng Android và iOS cũng như ứng dụng SAML đối với tổ chức.
  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai ( tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Business Plus; Enterprise; Education, Enterprise for Education; G Suite Basic, Business; Nonprofits.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Business Starter, Essentials và Enterprise Essentials.

Nguồn: LVtech