Quản trị viên của Google Workspace Education Plus có thể bật tính năng ghi Google Meet cho người dùng có giấy phép học viên

Tháng 3 15, 2021


Tóm tắt:

Google đang thêm một cài đặt mới cho quản trị viên của Google Workspace for Education Plus (trước đây là G Suite for Education) để bật khả năng ghi âm của Google Meet cho người dùng có giấy phép học viên phiên bản Education Plus. Giấy phép học viên khả dụng đối với những khách hàng đã mua Education Plus.

Khi được bật, sinh viên có thể ghi lại các cuộc họp giống như cách những người dùng khác hiện nay có thể thực hiện. Điều này có thể hữu ích cho những sinh viên muốn xem lại bài học hoặc bài thuyết trình trên lớp sau này. Sau khi được bật, bản ghi cuộc họp sẽ tự động được lưu vào tài khoản Google Workspace for Education Drive của sinh viên.


Làm thế nào để bắt đầu

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Education Plus (trước đây là G Suite for Education).
  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals and Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech