Quản trị viên hiện có thể xem và chỉnh sửa thông tin phục hồi người dùng

Tháng 8 19, 2019


Tính năng mới

Quản trị viên G Suite hiện có thể xem và chỉnh sửa thông tin phục hồi của người dùng, chẳng hạn như địa chỉ email dự phòng và số điện thoại được liên kết. Google cũng sử dụng thông tin này để xác minh các yêu cầu đăng nhập và tăng cường bảo mật tài khoản. Bằng cách đảm bảo người dùng có thông tin chính xác và mang tính cập nhật, quản trị viên có thể giúp bảo mật tài khoản người dùng hơn.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng 

Tính năng này được phát triển dựa trên phản hồi của khách hàng. Thông tin bảo mật và phục hồi rất quan trọng đối với một số quy trình xác minh tài khoản, chẳng hạn như thử thách đăng nhập. Để tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin phục hồi có thể tăng cường đáng kể tính bảo mật của tài khoản, hãy xem bài đăng trên blog này.

Cung cấp cho quản trị viên khả năng xem và chỉnh sửa thông tin này sẽ có nghĩa là quản trị viên đảm bảo thêm nhiều tài khoản có thông tinphục hồi cập nhật và tăng độ chính xác của thông tin phục hồi được liên kết với tài khoản G Suite. Điều này sẽ giúp:

 • Giúp người dùng dễ dàng truy cập vào tài khoản của họ hơn trong trường hợp bị khóa.
 • Tăng thách thức và xác định các nỗ lực đăng nhập đáng ngờ để giúp ngăn chặn các tác nhân độc hại.
 • Cho phép quản trị viên cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dùng khi bị khóa tài khoản.

Quản trị viên vẫn có thể thêm ID nhân viên làm thử thách đăng nhập để bảo mật hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Có ba cách quản trị viên hiện có thể quản lý thông tin khôi phục:
  • Tài khoản người dùng cá nhân: truy cập Admin console > Người dùng > Người dùng cá nhân > Bảo mật > Thông tin phục hồi > Chỉnh sửa. Quản trị viên có thể chỉnh sửa trực tiếp thông tin phục hồi người dùng.
  • Công cụ tải lên hàng loạt người dùng (CSV): sử dụng công cụ tải lên hàng loạt tại Admin console > Người dùng để cập nhật hàng loạt. Xem phần chỉnh sửa tài khoản với bảng tính của bài viết trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm chi tiết.
  • API: Sử dụng Admin SDK Directory API
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động, nhưng có thể thêm thông tin khôi phục bằng cách truy cập myaccount.google.com. .

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/8/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/8/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech