Ra mắt bản xem trước Danh bạ cho người dùng

Tháng 2 28, 2018


Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần bật xem trước Danh bạ trong Admin console. Khi mở Danh bạ, người dùng sẽ thấy bản xem trước Danh bạ mới. Người dùng vẫn có thể chuyển về phiên bản Danh bạ cũ.

Bật xem trước Danh bạ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

 1. Đăng nhập vào Admin console bằng tài khoản quản trị viên.
 2. Từ trang tổng quan của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, -> Ứng dụng (Apps) -> G Suite -> Thư mục (Directory).
 3. Nhấp vào Cài đặt chia sẻ (Sharing settings).
 4. Ngay phần Xem trước Danh bạ (Contacts Preview), đánh dấu chọn để bật Xem trước danh bạ cho tất cả người dùng.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Người dùng có thể chuyển đổi qua lại phiên bản cũ và mới

Khi mở Danh bạ, người dùng sẽ thấy bản xem trước Danh bạ mới. Nếu muốn, người dùng có thể dễ dàng quay trở lại phiên bản cũ và sau đó vẫn có thể quay lại xem trước Danh bạ.

Để chuyển đổi giữa Xem trước Danh bạ và Danh bạ cũ:

 1. Mở Danh bạ (Contacts Manager).
 2. Ở bên trái, nhấp vào Menu chính (More) > Chuyển về phiên bản cũ (hoặc Thử xem trước Danh bạ (Try Contacts Preview)).

Không khả dụng trong Xem trước danh bạ

Có một số điều người dùng chưa thể làm trong Xem trước danh bạ. Để thực hiện các tác vụ này, vui lòng chuyển về phiên bản cũ của Danh bạ:

 • Chia sẻ địa chỉ liên hệ với trợ lý.
 • Nhập địa chỉ liên hệ từ tập tin CSV.
 • Chỉnh sửa tùy chọn email nhóm.
 • Xuất địa chỉ liên hệ.
 • In danh bạ.
 • Tùy chỉnh trường của người dùng.

Nguồn: LVtech